Hageveld regulier

Het overgrote deel van de leerlingen volgt het reguliere atheneumonderwijs. Binnen onze atheneumopleiding dagen wij onze leerlingen uit om zich breed te ontwikkelen, zowel intellectueel als cultureel, creatief, sportief, maatschappelijk en sociaal. 

Lessen
Sinds het schooljaar 2018-2019 werken wij met lessen van 80 minuten. Dit is een bewuste keuze omdat wij daarin de volgende voordelen zien:

- Leerlingen hebben minder verschillende vakken en huiswerk op één dag.
- Doordat leerling minder vakken op één dag hebben, is er minder versnippering, meer focus.
- In een langere les kun je dieper op de stof ingaan.
- Er gaat minder lestijd verloren door leswisselingen.
- Meer ruimte om in de lessen rekening te houden met verschillen.
- Tijd en ruimte na de reguliere lessen om onderwijs op maat aan te kunnen bieden.
- Meer variatie en inzet van digitale middelen in de les wordt mogelijk.

Vakken
Hageveld biedt veel keuzemogelijkheden voor leerlingen. We zeggen niet voor niks: “alles onder één koepel”.  In de onderbouw maken leerlingen kennis met het complete aanbod,, waarna ze eigen keuzes maken voor het vakkenpakket in de bovenbouw. Leerlingen worden bij het maken van de keuzes begeleid door de mentor en/of decaan. De volgende vakken bieden we aan op Hageveld:

Talen: Nederlands Engels, Frans, Duits, Spaans en Latijn.
Zaakvakken: aardrijkskunde, geschiedenis, wereldwijs, filosofie, economie, bedrijfseconomie.
Bètavakken: natuurkunde, scheikunde, biologie, natuur&techniek, vier soorten wiskunde (ABCD), Big History, informatica.
Kunstvakken: muziek, tekenen, handvaardigheid, drama, CKV. Je kunt ook examen doen in KunstMuziek, KunstBeeldend en KunstDrama.