VIA
 VIA Hageveld

Sinds 1 augustus 2010 is Hageveld zich aan het verdiepen in de specifieke onderwijsbehoefte van hoogbegaafden, want daar hebben we er relatief veel van.

 

Helaas is het dit schooljaar (2019-2020) niet meer mogelijk in te stromen/over te stappen naar VIA Hageveld. Alle jaarlagen zitten vol. Vanwege de grote belangstelling en de lengte van de huidige wachtlijst is het ook niet meer mogelijk om op de wachtlijst geplaatst te worden.

 

VIA Hageveld

In het schooljaar 2012-2013 zijn we gestart met een aparte voltijds onderwijsstroom waar meer- en hoogbegaafde leerlingen de gelegenheid krijgen om op een andere manier te leren. De naam van deze afdeling is VIA Hageveld. Het Latijnse woord "via" duidt op een andere weg naar hetzelfde doel, namelijk een Vwo-diploma. Als u een kind heeft dat een onderzoekende en ontwerpende leerstijl heeft, kunt u dus kiezen om hem/haar voor deze aparte onderwijsstroom op te geven, of voor een reguliere brugklas.


Toelating
Uw kind kan bij deze stroom als hij of zij:

  • een eenduidig vwo-advies heeft gekregen
  • 10 jaar of ouder is
  • meer- of hoogbegaafd is
  • nieuwsgierig en leergierig is
  • alle stof van de basisschool met succes heeft doorlopen
  • de schoolse basisvaardigheden beheerst minimaal op het niveau eind groep 8
  • een goed ontwikkeld zelfsturend vermogen heeft 
  • floreert bij deze vorm van onderwijs
  • heeft deelgenomen aan één van de VIA Hageveld Experiences.

Na een uitgebreide intakeprocedure, waarin we het ook hebben over de schoolloopbaan tot nu toe, besluit de toelatingscommissie of de leerling in VIA Hageveld kan worden toegelaten. 

Wanneer een VIA leerling extra ondersteuning behoeft die uitstijgt boven de basisondersteuning van VIA, dient de leerkracht van groep 8 of de intern begeleider een MDO-O aan te vragen bij onze zorgcoördinator Quirine Pronk (qpronk@hageveld.nl).
Voor vragen kunt u mailen naar de intern onderwijskundig begeleider van VIA: Ronald Haak (rhaak@hageveld.nl).

 

Voor meer informatie over de VIA aanpak, en om te ontdekken of die voor uw kind geschikt is, bent u van harte welkom op de informatieavond op donderdag 6 februari 2019 van 19.30 tot 21.00 uur.


Kijk hier voor meer informatie over de VIA Hageveld Experience

 

Bekijk hier de flyer

  

Bekijk hier het overzicht met comité van aanbeveling voor VIA 

 

Schoolportret VIA Hageveld SLO